logoSKP_mapa.jpg

PCB - oddíl orientačního běhu SKP ČB

Co o nás píšou noviny

Co o nás píšou noviny

Článek ze čtvrteční sedmičky (2.9.2010). Napsal Roman Šperňák.
Z opožděním, ale přece dodávám ještě výsledky soutěže o houpacího koně. Čtětě dále ->

                             J I H O R     2010          POKYNY

 

Vítáme Vás na závodu oblastního žebříčku v orientačním běhu jednotlivců .Každý oddíl při presentaci obdrží plastikový

pytel do kterého dávejte veškeré odpadky.Jestliže chcete pomoci pořadatelům,vezměte odpadky domů do popelnic,

nebo je odložte zavázané v místě presentace při odjezdu.Děkujeme.Na shromaždišti udržujte klid a pořádek,ať se míst-

ním obyvatelům neznechutíme.

 

Příjezd        :Ze silnice Č.Budějovice - Lišov odbočte u autobazaru Na Klaudě na starou silnici.Zvyšte pozornost .

Prezentace :Je možná při sobotním závodu VCB,nebo v neděli od 10 do 11 hodin.Máte-li změny nebo dohlášky,vezmě-

                   te si formulář požadavků při prezentaci,vyplňte ho a pak proveďte presentaci a zaplaťte vklad za celý oddíl.

                   Presentaci provádí pouze jeden člen oddílu.

Zákazy       :Je zákaz vstupu do lesa na sever od parkoviště,na cestu od cíle ke sběrné kontrole a na soukromé pozem--

                   ky /louka /u cíle .

Parkování    :Na staré silnici podle pokynů pořadatelů.Prosíme,šetřete co nejvíce místem,ať se všichni vejdou.

Mapa          :Laserový tisk mapy Větrník,1 : 10 000,E=5,velikost A4/21x30cm/,stav 2005,revize 2010.Mapy nejsou v oba-

                   lu,ale obaly budou na startu k dispozici .Mapy se vydávají 1 minutu před startem.Proveďte si kontrolu,zda

                   máte mapu s vaší tratí.Mapy je nutné mít i za sucha v obalu.

Vzdálenosti :Parkoviště - start : 200 m; parkoviště - cíl : 150 m.

Start           :Startovní čas  00 = 12.00 hodin.Po startu je povinný úsek k začátku orientace /trojúhelník na mapě/ ,kde je

                   lampion bez označení.Nedodržení povinného úseku bude důvodem k diskvalifikaci.Závodníci kategorie  F

                   mají volný čas startu v odstupu 1minuty /v pořadí příchodu na start/ v intervalu startovních časů  00-60;start

                   určí starter.

Cíl               V cíli je stojan s cílovou krabičkou a tabule s nápisem CÍL.Po označení cíle do SI /ukončení závodu/ není

                   možný vstup do závodního prostoru.Z poslední kontroly je povinný úsek do cíle.

Ražení        :SI průkazky pro všechny kategorie mimo F,která má papírové průkazy a značí kleštěmi.Vyčítání SI

                   v cíli.

Trať  F        :Značení provedeno oranžovými fáborky.

Čas.limit     :180 minut .

Popisy        :Budou vydány v obálkách pro celý oddíl při presentaci v neděli.

Výsledky    :Předběžné na shromaždišti;vyhlášení předpokládáme v 15 hodin.

Jury           :Luboš Hošek/VCB/,Jiří Pšenička/TCB/,Marie Dulovcová/KRE/ .

2 . kolo      :Umožníme všem zájemcům.Po proběhnutí cílem závodu dostane závodník mapu druhého kola

                 a odstartuje.Úplné informace při presentaci.

Soutěž      :1.Závodník z kategorie H18,H21,H35,který dosáhne na úseku mezi kontrolami 136 a 108 /2350 m/ nejlepší-

                    ho času získá titul NEJVĚTŠÍ KŮŇ JIHORU 2010 a mimořádnou cenu .

                  2.Závodnice z kategorií D18,D21,D35,která dosáhne na úseku mezi kontrolami 124 a 115/1850 m/ nejlepší-

                     ho času získá titul  NEJRYCHLEJŠÍ KOBYLKA JIHORU 2010 a mimořádnou cenu.

Upozornění :Poblíž kontroly 119 /JZ/ byla postavena nová oplocenka.

 

 

 

                                     Pěkný  zážitek  všem  účastníkům  závodu  přejí  pořadatelé !              

                   P a r a m e t r y        t r a t í :

              H 21                                             :      11,2  km  /   220  m

              H 18,H35                                     :        7,8   km /   160  m

              D21,H45                                       :        6,8  km /   170  m

               D18,D35,H16,H55                      :        5,3  km /   140  m

               D16,D45,H14,H65                       :        4,0  km /   100  m

               D14,D55,D65,H70,P                    :         3,2  km /    60  m

               D12,D70,H12                                :         2,5  km /     50  m

                D10,H10                                        :         2,0  km /     40  m

                F                                                      :         2,2  km /      40  m  

 

Pořadatelé  dále  vyhlašují  :

1.Soutěž  „ Největší  kůň  Jihoru „  pro  závodníky   kategorií  H18,H21,H35 .

   Hodnotí  se  úsek  dlouhý  2,35  km .

2.Soutěž „Nejrychlejší  kobylka  Jihoru“ pro  závodnice  kategorií  D18,D21,D35.

   Hodnotí  se  úsek  dlouhý  1,9  km.

3.Možnost  prodloužení  závodu  o  druhé  kolo , dlouhé  2,5 km .              

Rozpis JIHOR 2010
Pořadatel: ČSOS, jihočeská oblast; OCB, PCB
Datum: 29.8.2010 (neděle)
Druh závodu: Závod jednotlivců na klasické trati
Shromaždiště: Samoty „Na Klaudě“ mezi Rudolfovem a Lišovem
Prezentace: od 10:00 do 11:00hod. na shromaždišti
Předpis: Závod podle pravidel OB, soutěžního řádu a prováděcích pokynů jihočeské oblasti. Závodníci se účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za nezletilé odpovídají jejich zákonní zástupci
Kategorie: F (2km) - trať značená fáborky pro děti a rodiče s dětmi
D10,D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65, D70
H10,H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65, H70
P
(3km) - trať pro příchozí
Vklady:
F (bez ohledu na datum vždy 10,- Kč)
P (bez ohledu na datum vždy 30,- Kč)
DH10, DH12, DH14, DH70 do 22.8. - 30,-Kč, do 25.8. - 40,-Kč, později-60,- Kč
Ostatní kategorie do 22.8. - 70,-Kč, do 25.8. - 100,-Kč, později-140,- Kč
Vklad bude vybírán při prezentaci. Vklad za změny 30,-Kč. Dodatečné přihlášky a změny jen dle možností pořadatele.
Půjčovné SI – 30,-Kč, náhrada při ztrátě SI 750,-Kč
Přihlášky: do 22.8.2010 (1.termín), 25.8.2010 (2.termín) přes přihlašovací systém OB na www.obhana.cz,
nebo na adresu Václav Bouček, B.Němcové 49, 370 01 České Budějovice,
mail: ocbuk(zavinac)pohoda.com; tel. 728532963
Pořadatelé: ředitel – Marek Ševčík, hlavní rozhodčí – Zdeněk Blabla, tratě – Václav Bouček
Mapa: Větrník, 1:10 000, e=5m, revize 2010, nebude v obalu, budou použity kopie mapy.
Různé: Plánovaný čas startu 00=12:00.
Vzdálenost z parkoviště na start do 500m
Bude použit systém ražení SI nebo papírové průkazy
Závod je zařazen do Rankingu a Jihočeského žebříčku
Kategorie F má volný čas startu, nepoužije SI, použije papírové průkazy a značení klaštěmi. Čas se na této kategorii neměří a pořadí se neurčuje.
© 2008-2020 Sportovní klub policie České Budějovice z. s., oddíl orientačního běhu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one